Ostatnie wydarzenia

Kontakt

Redaktor naczelny:
Marcin Kaczmarek
marcin.kaczmarek@regionalne112.pl

Zastępca redaktora naczelnego:
Paweł Krawczak
pawel.krawczak@regionalne112.pl

Wydawnictwo:
WAREZ Marcin Kaczmarek
64-223 Kębłowo, ul. Nowa 25
NIP: 9231727764
REGON: 381101421
tel. 882-082-163
e-mail: marcin@firmawarez.pl
www.firmawarez.pl